Working together

Regulations

Published by

TIA on May 22, 2022

Content

Share

Share this information.

Të gjithë personat që hyjnë në Aeroport duhet të respektojnë me përpikëri rregullat për sigurinë dhe sigurinë gjatë operimeve. Ju lutemi, shkarkoni manualin e përdorimit të aeroportit dhe udhëzimet e pjesës ajrore për informacionin tuaj.


Faleminderit,

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës

Published by

TIA on May 22, 2022

Share

Share this information.

Fly with peace of mind

Enjoy your flight and discover the latest deals and offers from our partners.

Gulliv Air

Fly from Tirana to Sofia with Gulliv Air. Starting From 62 Euro.

Learn more

Air Albania

We bring you closer to Europe's most beloved destinations.

Learn more